بالش خنک کننده چیلو
پد و بالش خنک کننده چیلو
بالش خنک کننده چیلو
پد و بالش خنک کننده چیلو

پد خنک کننده چیلو مناسب برای کسانی که گرگرفتگی هنگام خواب، تعریق شبانه، سردرد، تب، درد عضلانی و حتی درد پا دارند.