✔پخت سریع غذا نسبت به دستگاه های مشابه

✔به همراه دو عدد سیني برای طبقه بندی پخت دو نوع غذا

✔پخت آسان غذا بدون چربی و روغن

✔شستوشوی راحت

✔این هواپز همراه با لوازم کامل ارائه میشود