✔از بین بردن چربی نواحی شکم و پهلو

✔کاهش سایز تا 2 سایز

✔قابل شسشتو 

✔جنس نایلون ابریشمی و کششی

✔نمونه خارجی باکیفیت +++