اسپری تاخیری ایموشن دارای ویتامین E بوده و از آنجایی که با رایجه های عطرهای معروف دنیا ساخته شده است حس خوب و لذت بخشی را به شما خواهد داد.