اسپری تاخیری ایموشن VIP


بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر در انزال

حاوی ویتامین E

مواد اولیه حلال و و مجاز و بدون هر گونه عوارض