پرزگیر دستی شخصی
پرزگیر دستی شخصی
پرزگیر دستی شخصی
پرزگیر دستی شخصی

پرزگیر دستی مو و پشم حیوانات فورویزارد برای جمع آوری پرز و موی حیوانات خانگی از روی سطوحی مانند فرش ، مبلمان ، ملحفه،روکش پارچه ای اتومبیل و… هست