ماساژور و سنگ پا برقی
مالتی فانکشنال
مالتی فانکشنال
مالتی فانکشنال
ماساژور و سنگ پا برقی
مالتی فانکشنال
مالتی فانکشنال
مالتی فانکشنال

سنگ پا و ماساژور برقی multifunctional


✔️ از بین بردن پینه و خشکی پوست

✔️ نرم کننده و لطیف کننده پوست

✔️ کارکرد راحت و آسان

✔️ ماساژ انگشتان پا و کف پا

✔️امکان تغیر سرعت به سرعت دلخواه (دو سرعته )