روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی
روکش ماساژور صندلی ویبره حرارتی

ماساژور صندلی ویبره حرارتی مدل JB-100B


ماساژور صندلی ویبره حرارتی مدل JB-100B وسیله ای مناسب برای استفاده در محل کار،منزل،خودر و همچینین سفر میباشد. دارای یک عدد ویبره حرارتی و 5 عدد موتور قوی میباشد.